Asaki ชุดชาร์จอเนกประสงค์ (Micro) รุ่น A-2501

Wishlist: (0)

อุปกรณ์ชาร์จไฟอเนกประสงค์ ชาร์จได้ทั้งจากไฟบ้านและชาร์จไฟจากคอมพิวเตอร์ และยังสามารถโอนย้ายข้อมูล (Data Transfer) ทางพอร์ท USB

รองรับการใช้งาน : ระบบ iOS & Android Smartphone

คุณสมบัติของสินค้า :

ชาร์จจากไฟบ้าน

- input: 110-240V

- output: 5VDC 1200 mAh.

ชาร์จจากคอมพิวเตอร์ (USB)

- input: 5VDC

- output: 5VDC+ 0.5 V

อุปกรณ์ภายในชุด :

- อแดปเตอร์ชาร์จจากไฟบ้าน

- สาย USB Lightning ยาว 100 ซม.

คงเหลือ
สีดำ 10 ชิ้น
สีแดง 10 ชิ้น
สีฟ้า 10 ชิ้น
สีชมพู 10 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0